Belajar Tawaddu’nya Rosulullah dan para sahabat Tawadhu ialah bersikap rendah hati, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan takabbur (sombong), ataupun sum’ah ingin kebaikan kita diketahui orang lain.   “Rasulullah SAW bersabda: yang artinya “Tiada berkurang harta karena sedekah, dan Allah tiada menambah pada seseorang yang memaafkan melainkan kemuliaan. Dan tiada seseorang yang bertawadhu’ kepada Allah, melainkan dimuliakan (mendapat ‘izzah)  [Read more]

FacebookTwitterGoogle+